Lekredskap kan skapa skojiga lekmiljöer

För att bygga en trivsam och rolig lekpark behövs det hållbara lekredskap i olika utföranden. Karuseller, rutschkanor och gungor är några saker som är populära hos barn i olika åldrar.

En lekpark är till för alla barn och den behöver vara väl genomtänkt gällande miljön, utförandet och säkerheten. Både barn och vuxna ska känna sig trygga och säkra med att vistas i lekparken. En stund där ska vara rolig, kreativ och spännande utan någon större risk för olyckor eller skador. Barnet kan träna koordination, balans, social kompetens och mycket annat i en lekpark. För att det ska bli en rolig och spännande lekmiljö så behövs det några lekredskap som uppfyller kraven på säkerhet. Hur säker en lekpark än må vara så måste dock alltid någon vuxen ha noga uppsikt över barnen som vistas där.

Roliga lekredskap är mer än enbart gungor och rutschkanor

Det första du tänker på när du hör ordet lekpark är kanske möjligheten att svinga i en gunga eller att glida nedför en rutschkana i full fart. Det är redskap som bör finnas i en lekpark tillsammans med bland annat karuseller, sandlådor och klätterställningar. Urvalet av lekredskap för att skapa en kreativ och inspirerande lekmiljö är mycket stort. Även marken runt omkring alla roliga saker måste vara lekvänlig. Det finns några olika mjuka underlag att välja bland som till exempel gräs, grus, sand, träflis och gummiasfalt. Barn är livliga och ramlar ofta omkull, så med rätt underlag så faller de mjukt och behagligt. Mer om lekredskap kan du läsa på denna sida: https://www.lekredskap.com/