Familjerätt Stockholm – anlita en sakkunnig jurist

Att hamna i en tvist som rör den egna familjen är något som kräver ett helt annat stöd än vad en mer normal tvist – exempelvis en affärsuppgörelse – gör. Handlar det exempelvis om en uppslitande skilsmässa eller, än värre, en vårdnadstvist så blir det väldigt viktigt att man ser över vilka alternativ som finns gällande juridisk hjälp.

Att välja en advokat eller jurist specialiserad på familjerätt i Stockholm är det första steget man bör ta. Nästa steg är att säkerställa att denne jurist inom familjerätt i Stockholm också har vana av att hantera ärenden som ditt. Kort sagt: befinner du dig i en vårdnadstvist så måste också juristen du anlitar ha erfarenhet av att biträda klienter inom just detta område.

Bättre kommunikation kan vara lösningen

En vårdnadstvist har blivit vanligare idag och flera jurister inom familjerätt i Stockholm vittnar om att just dessa ärenden dels är jobbiga att hantera – och dels att de, i många fall, är onödiga. Onödiga? Det man ofta pekar på här är att en vårdnadstvist till mångt och mycket kan lösas genom att vårdnadshavarna öppnar upp för en bättre kommunikation.

Man kan ha kört fast i sina samtal och man har svårt att acceptera den andres krav, önskemål och behov. Inte sällan så kan det handla om en tuff skilsmässa som föreligger en vårdnadstvist och de bråk som funnits i den lever kvar i samtalen om vårdnad, boende och viktiga beslut gällande barnets framtid.

Svårt att vinna en vårdnadstvist

Ser man en vårdnadstvist ur ett juridiskt och rättsligt perspektiv så ska man också veta att man från rättens sida ser saken med barnens bästa i ögonen. Vilket innebär delad och gemensam vårdnad. Varje kommun i Sverige är också skyldiga att erbjuda samarbetssamtal i samband med att en vårdnadstvist inleds.

Vid ett sådant ges man en möjlighet att sitta ned tillsammans med sakkunnigt folk från kommunen, med sin jurist inom familjerätt i Stockholm och med den andra vårdnadshavaren och samtala i syfte att hitta en konstruktiv lösning som passar båda parter.

Påfallande ofta så hittas också denna lösning och en vårdnadstvist kan lösas innan den når rätten. Med bättre kommunikation kan parterna hitta nya vägar för vårdnaden och ibland behöver man professionell hjälp för att kunna börja samtala igen – som vuxna människor.

För mer information om familjerätt, besök denna sida: familjerättstockholm.com